İnternet Üzerinden Pazarlama

İnternet Üzerinden Pazarlama

İnternette pazarlama kavramı ile ilgili literatürde bu kavramla beraber, online pazarlama, dijital pazarlama, sanal pazarlama ve ağda pazarlama kavramlarıyla da karşılaşmak mümkündür

       İnternette pazarlama kavramı ile ilgili literatürde bu kavramla beraber, online pazarlama, dijital pazarlama, sanal pazarlama ve ağda pazarlama kavramlarıyla da karşılaşmak mümkündür

       İnternette pazarlama daha ucuz, daha pratik ve daha etkili olarak gerçekleşmektedir. Çünkü klasik pazarlamadaki zaman alıcı ve mali yük getiren birçok aşamayı ortadan kaldırır. Kişiye özel üretim yapma olanağı sağlar. İnternet vasıtasıyla müşterilerin kişisel istekleri en kısa zamanda öğrenilmekte ve buna uygun mal ve hizmetler sunulmaktadır. Zengin içeriklidir; sunulan ürün ve hizmeti destekleyecek video, ses,grafik gibi araçların hepsi aynı anda kullanılabilir. Sürekli ve sağlıklı bir üretim sistemi internet ortamına taşınarak tedarikçi-üretici uyumu sağlanmakta böylece maliyetler düşmektedir. Pazar ve pazarlama araştırmalarında var olan zaman ve mekan sorunu ortadan kalkmakta, büyük çaplı araştırmalar daha çabuk ve ucuz yapılabilmektedir.

       İhtiyaç duyulan müşteri bilgilerinin elde edilmesi, işlenmesi ve analizi çok daha kolay hale gelmektedir. İnternet ortamında müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları yazılımları sayesinde birebir pazarlama yapılabilmektedir. İnternet ile hem isletme içi iletişim hem de dış iletişim hızlı, etkili ve düşük maliyetle sağlanabilmektedir.

       İnternet Üzerinde Pazarlamanın Gelişimi Elektronik iletişim ortamı sayesinde bir yandan işletmecilik işlevlerinin bazı bölümleri, geleneksel yapıdan hızla uzaklaşırken diğer yandan da insanların hayat tarzları giderek değişmekte ve internet günlük yasamın hemen her alanında kendisini göstermeye başlamaktadır. Örneğin büyük masraflar, çok sayıda eleman ve büro makinesi gerektiren şirket merkezleri yerine daha düşük masraflı, geçici olarak kiralanabilen, günün her saatinde hizmet veren sanal ofisler hizmete girmeye başlamıştır.

       İsletmelerin iletişimleri de hızla internet ortamına kaymakta ve dünyanın her yerinden her türden isletme ve müşteriler ile etkin iletişim kurmak mümkün olmaktadır.

       Tüketicilerin mal ve hizmetler ile ilgili her türlü özelliği öğrenerek, karşılaştırmalar yaparak satın alma imkanına kavuştuğu bir elektronik pazar söz konusudur. Aynı avantajlar isletmeler için de geçerli olup, bütün üretim faktörlerini çeşitli pazarlardan ürün, fiyat, kredi, lojistik gibi konular da dahil olmak üzere karşılaştırmasını yapmak suretiyle çok kısa bir sürede tedarik edebilmektedirler.

       İnternet ortamında faaliyet gösteren iki farklı yapıda isletme vardır. Faaliyetlerini sadece internette yürüten yeni ekonomi isletmeleri ve fiziksel ortamdaki faaliyetlerini internete taşıyan geleneksel isletmeler.

       Faaliyetlerini sadece internette yürüten yeni ekonomi isletmeleri, başarılı çıkışlarının ardından son yıllarda ard arda başarısızlıklar yaşamışlardır. Mevcut pazar yapılarını sürekli geliştirmelerine rağmen zarar etmekteler ve piyasa değerleri düşmektedir.